[Issuedrinks] [Fwd: Re: Fwd: rfid]

Koen Martens gmc at sonologic.nl
Fri Aug 11 23:46:36 UTC 2006


Rolf Kleef wrote:
> Tja, die prof had destijds ook al moeite te snappen dat zijn idee 
> "coordinating 1000 prima donnas is like herding cats" ernaast zat/zit.

Please elaborate...

> Ik ken het van nog wel een paar academici - wilde ideeen dat hun 
> uitvinding de wereld zal veranderen, en dat ze voorzichtig moeten zijn 
> voordat iemand daarmee aan de haal gaat en heel rijk wordt :-)
> 
> Zoals je zelf al zei: resultaten in software en ideeen van publiek geld 
> kan je makkelijker dan wat ook beschikbaar stellen aan het publiek.

Je vergeet alleen dat de overheid steeds minder publiek geld aan de
universiteiten geeft, en zegt 'zoek het maar lekker zelf uit'. Dan
krijg je dus samenwerkingen met bedrijven, die hun investeringen
natuurlijk graag willen beschermen. Of het aanleggen van patent
portfolio's door universiteiten, zodat dus tenminste in de aanvraag
periode beperkt resultaten beschikbaar komen.

> (Er is een campagne nodig om meer resultaten van publiek geld ook 
> publiek beschikbaar te hebben, meer het besef te laten groeien dat "we 
> er ook voor betaald hebben". En dat we er uiteindelijk ook beter van 
> worden... pagina 3 van http://wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html, 
>   "The future of corporate R&D...")

Ik denk dat er vaak wat pragmatiser gedacht wordt. De resultaten van
het onderzoek (de praktische resultaten dus) komen de maatschappij
ten goede. En als dat je doel is, dan maakt het dus niet uit of de
onderliggende theorie-en en bevindingen ook publiek beschikbaar
zijn. Ik denk dus eerder aan een lobby campagne om de overheid op
andere gedachten te brengen.

Gr,

Koen

-- 
K.F.J. Martens, Sonologic, http://www.sonologic.nl/
Networking, hosting, embedded systems, unix, artificial intelligence.
Public PGP key: http://www.metro.cx/pubkey-gmc.asc
Wondering about the funny attachment your mail program
can't read? Visit http://www.openpgp.org/


More information about the Issuedrinks mailing list